The financial and strategic analysis of the company Karlovarske mineralni vody, Plc

Thesis title: Finanční a strategická analýza společnosti Karlovarské minerální vody, a.s
Author: Stehno, Jaroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Staněk, Vítězslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Karlovarské minerální vody a.s. V práci je sledováno a analyzováno období od roku 2012 do roku 2017. Práce je rozdělena na dvě části, metodickou a praktickou. V metodické části jsou popsány obě analýzy teoreticky, jsou zde popsány jednotlivé metody, postupy, uživatelé a data atd. V praktické části jsou metody a postupy obou analýz praktikována na reálná data a informace. Nejprve je popsána analyzovaná společnost a jsou uvedeny různé souvislosti. Dále je provedena finanční analýza, nejprve vertikální a horizontální analýza, pak analýza poměrovými ukazateli, a nakonec analýza komplexním modelem hodnocení. V rámci některých ukazatelů je také společnost porovnávána s průměrnými hodnotami okolí a s hodnotami konkurenční společnosti. Na konec je na základě analýzy zhodnoceno celkové finanční zdraví společnosti. V další části práce je provedena strategická analýza. Nejprve je analyzováno okolí společnosti, rozdělené na makrookolí a mikrookolí, a poté její vnitřní schopnosti. Na závěr strategické analýzy je provedena syntéza výsledků pomocí SWOT analýzy a SPACE analýzy a je zhodnoceno celkové strategické postavení společnosti.
Keywords: strategická analýza; Karlovarské minerální vody a.s.; finanční analýza
Thesis title: The financial and strategic analysis of the company Karlovarske mineralni vody, Plc
Author: Stehno, Jaroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Staněk, Vítězslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the financial and strategic analysis of the company Karlovarske mineralni vody, Plc. and focuses on the period from 2012 to 2017. The work is divided into two main parts: theoretical and practical. In the theoretical part the financial and strategic analysis itself, its purpose and application, particular methods and indicators are described. The practical part, first, presents the analysed company, describes its competitors and the industry. Next, the financial analysis takes part and the methods and indicators presented in the theoretical part are applied to the analysed company. These indicators are also, in some cases, compared with the indicators of both the competing company and the industry. Next, the strategic analysis and its methods are described. Firstly, the surroundings of the company, divided into micro and macro, is described. Secondly is described the company itself and its internal potential. Finally, SWOT and SPACE analysis takes part and complete strategic potential of the company is established.
Keywords: strategic analysis; financial analysis; Karlovarske mineralni vody, Plc.

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2018
Date of submission: 4. 10. 2018
Date of defense: 17. 10. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65387/podrobnosti

Files for download

    Last update: