-

Thesis title: Využití analýzy návštěvnosti ke zvýšení efektivnosti internetových prezentací
Author: Tesař, Milan
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Gála, Libor
Opponents: Kafka, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá efektivností internetových prezentací, jejím hodnocením a zvyšováním. Vychází z konceptů posuzování efektivnosti informačních systémů, které adaptuje na podmínky internetových prezentací. Definuje model pro posuzování efektivnosti internetových prezentací. Tento model dokáže integrovat všechny v současnosti používané metody pro hodnocení efektivnosti internetových prezentací a dokáže tak určit jejich roli při zvyšování efektivnosti. Ve druhé části je vysvětlena aplikace jedné z metod - analýzy návštěvnosti - na definovaný model. Práce popisuje teoretické pozadí analýzy návštěvnosti a její techniky použitelné pro hodnocení a zvyšování efektivnosti internetových prezentací.
Keywords: webová analytika; DeLone-McLeanův model; model efektivnosti; efektivnost webu; efektivnost internetových prezentací; analýza návštěvnosti

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 9. 2006
Date of submission: 1. 9. 2006
Date of defense: 20. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3755/podrobnosti

Files for download

    Last update: