-

Thesis title: Finanční analýza společnosti Konstruktis, a.s
Author: Hurník, Vítězslav
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Olejníková, Hana
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce na téma Finanční analýza společnosti Konstruktis, a.s. má za úkol zhodnotit celkovou výkonnost stavebního podniku v letech 1999-2004 s využitím nástrojů finanční analýzy. Při práci byly použity rozvahy, výkazy zisků a ztrát, cash flow a výroční zprávy za dané roky. Jednotlivé metody jsou zde rozebrány jak z teoretického tak z praktického pohledu. Výsledkem práce je zhodnocení vývoje finanční stability společnosti.
Keywords: predikce finanční tísně; bilanční pravidla; poměrová analýza; stavebnictví; finanční analýza; Konstruktis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 9. 2006
Date of submission: 3. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3756/podrobnosti

Files for download

    Last update: