Web Application Performance Testing

Thesis title: Výkonnostní testování webových aplikací
Author: Weis, Richard
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kliegr, Tomáš
Opponents: Vojíř, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Výkonnostní testování nabízí možnost odhalit rychlostní problémy a definovat požadavkysoftware během jeho vývoje nebo před jeho nasazením do produkčního prostředí. Diplomovápráce čtenáře seznámí s pojmem výkonnostní testování, zaměří se na způsob, jak jej zahrnoutdo životního cyklu vývoje aplikace. Popíše, jak s pomocí tohoto testování odhalit hranice akritické oblasti v software. Práce analyzuje typy výkonnostního testování a jejich možnévyužití při vývoji. Cílem je předat přehled o možnostech využití výkonnostního testování proaplikaci a získat tak vyšší kvalitu výsledného produktu. Praktická část práce se zaměřuje naprogram EasyMiner vyvíjený na Katedře informačního a znalostního inženýrství VŠE. Proten, je pomocí programu Docker vytvořeno prostředí, umožňující výkonnostní testování, adále výkonnostní testy, které jsou následně v rámci této práce aplikovány a vyhodnoceny.
Keywords: Výkonnostní testování; EasyMiner; Taurus; JMeter
Thesis title: Web Application Performance Testing
Author: Weis, Richard
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kliegr, Tomáš
Opponents: Vojíř, Stanislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Performance testing offers an option to expose speed issues and software requirements bothduring its development and before it is deployed to production. Diploma thesis further cha-racterises performance testing, and aims on how to apply it to the software developmentlife cycle, in order to reveal boundaries and critical areas of the tested software. The thesisalso analyses performance testing types and their usage during software development. Theprimary target is to propose an overview of performance testing abilities that increase thequality of the final product. The tool for acquiring the target was a performance testing en-vironment including the performance testing of EasyMiner, an application developed at thedepartment of Information and Knowledge Engineering, at University of Economics.
Keywords: Performance testing; EasyMiner; Taurus; JMeter

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Znalostní a webové technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2018
Date of submission: 29. 4. 2019
Date of defense: 3. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64822/podrobnosti

Files for download

    Last update: