Analysis of possibilities of the automated measurement of running competitions

Thesis title: Analýza možností automatického měření běžeckých závodů
Author: Křivda, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kosek, Jiří
Opponents: Kolaja, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je provést analýzu možností automatického měření běžeckých závodů pomocí technologie, která využívá RFID čipy se zaměřením na organizátory menších závodů.Tato práce v první řadě seznámí čtenáře se současným stavem měření závodů v České republice. Dále mu bude představena aktuální situace na trhu v podobě dostupných open-source aplikací informačních technologií a na základě metody SLR vyhodnoceno nejvíce vyhovující řešení. V druhé řadě bude čtenář seznámen s technologií RFID a možnostmi, jak tuto technologii využít při organizaci běžeckých závodů. V poslední části bakalářské práce bude na základě předcházejícího poznání představena prototypová aplikace pro automatické měření běžeckých závodů. Pro naplnění daného cíle jsou využity znalosti získané ze sociologického průzkumu, portálů GitHub nebo SourceForge, které jsou především známé k šíření open-source aplikací. Dále jsou využity dokumentace výrobců komponent, kteří pracují s technologií RFID a v této problematice se pohybují.Na základě zjištěných údajů je možné říci, že na současném trhu se nenachází optimální produkt, který by podporoval organizaci a automatické měření běžeckých závodů a splňoval požadavky nízkých nákladů na pořízení. Proto byla navržena prototypová webová aplikace, která splňuje obecné požadavky na organizaci a automatické měření závodů pomocí RFID čipů. Webová aplikace je implementována pomocí PHP frameworku Laravel a dále bude šířena jako open-source.
Keywords: automatizované měření; běžecké závody; Laravel; low-cost řešení; MariaDB; organizace; PHP; RFID čipy; současný stav; webová aplikace
Thesis title: Analysis of possibilities of the automated measurement of running competitions
Author: Křivda, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kosek, Jiří
Opponents: Kolaja, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this thesis is to analyse possibilities of using RFID chips for the automated measurement of running competitions operated by small organizations.First of all, the thesis begins by introducing the current method of measuring races in Czechia. Followed by description of the actual situation on the market with the focus on open-source applications and based on the SLR method to evaluate the most suitable solution. Secondly, the reader will be introduced to RFID technology and with the ways of how to use this technology to organise running events. Finally, based on previous parts this thesis the reader will be introduced to a prototype application for the automated measuring of running competitions. To accomplish this goal, it uses information collected from sociological research, GitHub and SourceForge portal, which are well known for spreading open-source applications. Furthermore, the documentation of developers who work with RFID technology was used.Based on researched data, it can be said that there is no optimal product on the market to support the organization and the automated measurement of running competitions that would meet the low cost of purchase requirements. Therefore, a prototype web application was designed to meet the general requirements. This web application is using PHP framework Laravel and will be distributed as an open-source application.
Keywords: automatic measurement; current situation; Laravel; low cost solution; MariaDB; organisation; RFID chips; PHP; running competitions; web application

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 10. 2017
Date of submission: 3. 5. 2019
Date of defense: 13. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63599/podrobnosti

Files for download

    Last update: