The state of population health in the Czech Republic

Thesis title: Zdravotní stav populace České republiky
Author: Bínová, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Langhamrová, Jitka
Opponents: Svačinová, Kornélia
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce má za cíl na základě vybraných ukazatelů zhodnotit zdravotní stav populace České republiky se zaměřením na problematiku rizikových faktorů. V první části se práce soustředí na teoretickou oblast zdraví, na jeho definici, determinanty a další důležité pojmy jako je podpora zdraví, prevence a způsoby získávání dat o zdravotním stavu v České republice i Evropě a jejich analyzování. Praktická část se věnuje hodnocení zdravotního stavu obyvatel České republiky na základě výběrového šetření European Health Examination Survey (EHES) z roku 2014. Tato část je zaměřena zejména na rizikové faktory ovlivňující vznik kardiovaskulárních onemocnění. Konkrétně se studie zaměřuje na hypertenzi, dyslipidémii, diabetes, nadváhu a rizikové faktory životního stylu, mezi které se řadí kouření, stravovací návyky a fyzická aktivita. V této části práce jsou navržena řešení pro zlepšení zdravotního stavu populace České republiky. V poslední části jsou rozebrány další rizikové faktory zdraví, analyzovány vybrané demografické ukazatele a zdravotní péče v České republice a Evropě.
Keywords: European Health Interview Survey (EHIS); prevence; zdravotní stav; determinanty zdraví; European Health Examination Survey (EHES); Světová zdravotnická organizace (WHO)
Thesis title: The state of population health in the Czech Republic
Author: Bínová, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Langhamrová, Jitka
Opponents: Svačinová, Kornélia
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyse the state of health of people in the Czech Republic targetting the problems of risk factors. The first, theoretical part concerns the definition and description of health and health related terms such as health, the determinant of health and other important terms like health support, gathering information or prevention. The second part is dedicated to evaluation of health of Czech inhabitants based on the European Health Examination Survey (EHES) in 2014. The survey focuses primarily on risk factors of cardiovascular diseases like hypertension, dyslipidemia, diabetes and overweight, and lifestyle risk factors like tabaco consuption, eating habits and physical activities. In this part are suggested solutions to make health situation in the Czech Republic better. In the last part of this thesis are analysed other health risk factors, demographic term and health care in the Czech Republic and Europe.
Keywords: ), European Health Interview Survey (EHIS); prevention; state of health; World Health Organisation (WHO); European Health Examination Survey (EHES); determinants of health

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Sociálně ekonomická demografie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Demography

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2018
Date of submission: 6. 5. 2019
Date of defense: 27. 1. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69581/podrobnosti

Files for download

    Last update: