Situation of employment of people with disabilities in the Czech Republic

Thesis title: Situace se zaměstnáváním OZP v České republice
Author: Carvová, Vendula
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Šmíd, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Této skupině je věnována zvýšená pozornost právě z toho důvodu, že do ní spadají ohroženější jedinci. Cílem je zhodnocení postavení osob se zdravotním postižením na českém trhu práce a komparace s vybranými státy v Evropské unii. Analýza je prováděna prostřednictvím práce se sekundárními daty a časovými řadami. V závěru práce je formulováno několik doporučení pro subjekty na trhu práce, jejichž realizace by mohla současnou situaci této znevýhodněné skupiny zlepšit.
Keywords: znevýhodnění; zdravotní postižení; trh práce; diskriminace; OZP na trhu práce; zaměstnanost
Thesis title: Situation of employment of people with disabilities in the Czech Republic
Author: Carvová, Vendula
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Šmíd, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis focuses on the employment of people with disabilities in the Czeh republic. This group is highlighted since it consists of individuals who are being hit by the discriminination on the labor market the most. The aim of this thesis is to evaluate the status/position of this group in the Czech labor market and the comparison with other selected members of the European Union. In the analysis there were used the secondary data and the time series. In conclusion there is a list of several recommendations which could be used by the subjects of the labor market in order to improve the current situation of disadvantaged group.
Keywords: persons with disabilities in the labor market; employment; disadvantage; discrimination; labor market; disability

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 10. 2018
Date of submission: 12. 5. 2019
Date of defense: 12. 6. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67276/podrobnosti

Files for download

    Last update: