The Analysis of External Environment of the Company Škoda Auto

Thesis title: Analýza vnějšího okolí firmy Auto Skoda
Author: Dytrychová, Eliška
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Gulišová, Lucia
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem bakalářské práce je analýza podnikového okolí společnosti Škoda Auto, především faktorů, které působí na podnik a ovlivňují ho. První část práce je věnována teorii, jež se zaměřuje jak na vnější, tak na vnitřní okolí. Vysvětluje důležité pojmy a definice z oblasti strategické analýzy, které jsou poté uplatněny v praktické části. Praktická část se zabývá podnikem Škoda Auto, kde se budu věnovat převážně makrookolí podniku, a blíže se zaměřím na elektromobilitu. Toto téma se v současné době často pojí s automobilovým průmyslem v České republice. V závěru práce je propojena teoretická a praktická část, kde shrnu výsledky mé práce.
Keywords: vnitřní okolí; podnik; strategie; Škoda Auto; strategická analýza; vnější okolí
Thesis title: The Analysis of External Environment of the Company Škoda Auto
Author: Dytrychová, Eliška
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořáček, Jiří
Opponents: Gulišová, Lucia
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of the thesis is the analysis of the business environment of the company Škoda Auto, primarily factors, which influence the business and affect it. The first part of the thesis is dedicated to theory, which focuses on both external and internal environment. It explains important terms and definitions from the strategic analysis area, which are then applied in the practical part. The practical part deals with the business Škoda Auto, where I will mostly deal with the macro environment of the business and I will focus more closely on electromobility. This topic is currently often being connected with automotive industry in the Czech Republic. In the conclusion of the thesis are connected the theoretical and the practical part, where I will sum up the results of my thesis.
Keywords: Skoda Auto; strategic analysis; internal environment; strategy; business; external environment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2019
Date of submission: 16. 9. 2019
Date of defense: 16. 10. 2019
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69530/podrobnosti

Files for download

    Last update: