-

Thesis title: Vstup České republiky do Evropské měnové unie
Author: Procházková, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ježek, Tomáš
Opponents: Nováček, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá problematikou vstupu České republiky do Evropské měnové unie a jejího budoucího členství v ní. Je zde zmíněn historický vývoj měnové integrace v Evropě, konvergenční kritéria podmiňující vstup do EMU a etapy jejího vzniku. Pozornost textu je věnována plnění maastrichtských kritérií členskými zeměmi současné eurozóny a otázce růstu cenové hladiny v důsledku zavedení hotovostního eura. Hlavní důraz práce je kladen na míru připravenosti České republiky na vstup do evropských měnových struktur analýzou ekonomické sladěnosti české ekonomiky se zeměmi EMU. Jsou zde zkoumány ukazatele nominální a reálné konvergence České republiky s evropskými zeměmi. Zvláštní pozornost je věnována přínosům a nákladům spojeným se vstupem České republiky do EMU. Jsou zde diskutovány pohledy rozdílných ideologických směrů týkající se této problematiky.
Keywords: -

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 9. 2006
Date of submission: 5. 9. 2006
Date of defense: 20. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3781/podrobnosti

Files for download

    Last update: