Impact of sanctions on Russian foreign trade

Thesis title: Dopad sankcí na zahraniční obchod Ruska
Author: Shuvalova, Elizaveta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Gullová, Soňa
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zkoumat dopad sankčních opatření uvalených vůči Ruské federace na zahraniční obchod se zeměmi Evropské unie a Českou republikou. V prací je prováděna analýza ekonomických důsledku sankcí proti Rusku a vliv ruských protiopatření na západní země. Začátek práce je věnován sankcím obecně a vysvětlením jejich typu. Práce zahrnuje vývoj sankčních opatření, důsledky jejich uložení a uvalené protiopatření ze strany Ruska. Analýza změny zahraničního obchodu s EU, Českou republikou prováděna na základě porovnání obchodního obratu, komoditní a teritoriální struktury před a po uvalení sankcí. Konec práce obsahuje rešerše literatury na toto téma. V závěru je zanalyzován dopad sankcí na zahraniční obchod Ruské federace s Evropskou unií a Českou republikou.
Keywords: Zahraniční obchod; Sankce vůči Rusku ; Dopad sankcí; Evropské sankce
Thesis title: Impact of sanctions on Russian foreign trade
Author: Shuvalova, Elizaveta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Gullová, Soňa
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the impact of economic sanctions imposed against the Russian Federation on foreign trade with the countries of the European Union and the Czech Republic. The work examines the economic effects of sanctions on Russia and the impact of Russian countermeasures. Commencemnet of the work is devoted to sanctions in general and explanations of several types of sanctions. The work includes the development of sanctions, the consequences of their imposing and assessed countermeasures by Russia. The analysis of the change in foreign trade with the EU, the Czech Republic is carried out on the principle of comparing trade turnover, commodity, and territorial structures before and after the imposed penalties. The end of the thesis contains literature on the subject. Conclusion of the thesis describes the analyzed impacts of the sanctions on the foreign market of the Russian Federation with the European Union and the Czech Republic
Keywords: Sanctions on Russia; Impact of sanctions; European sanctions; Foreign trade

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 5. 2019
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69804/podrobnosti

Files for download

    Last update: