Strategic Communication of NATO and European Union to Montenegro

Thesis title: Strategická komunikace NATO a Evropské unie k Černé Hoře
Author: Kutějová, Monika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Veselý, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou naplňování strategické komunikace Severoatlantické aliance a Evropské unie v souvislosti s přístupovými procesy Černé Hory do obou těchto struktur. Popisuje hlavní zdroje strategické komunikace NATO a EU a tyto dokumenty nadále srovnává s jejich využitím v praxi za pomocí identifikace klíčových subjektů zapojených do procesů strategické komunikace. Pro vyhodnocení obou procesů využívá výsledky průzkumů veřejného mínění obyvatel Černé Hory, které mohou alespoň částečně ukázat dopad úspěšnosti jejich implementace. V závěru pak poukazuje i na shody a odlišnosti jednotlivých dokumentů NATO a EU.
Keywords: Černá Hora; NATO; EU; Strategická komunikace; Západní Balkán
Thesis title: Strategic Communication of NATO and European Union to Montenegro
Author: Kutějová, Monika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Veselý, Zdeněk
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the fulfillment of the strategic communication of the North Atlantic Alliance and the European Union in connection with the accession processes of Montenegro to both of these structures. It describes the main sources of NATO and EU strategic communication and continues to compare these documents with their use in practice with the use of identification of key actors involved in strategic communication processes. To evaluate both processes, the thesis uses the results of public opinion polls of the population of Montenegro, which can at least partially show the impact of the success of their implementation. In the end, the thesis also points out the similarities and differences of individual NATO and EU stratcom documents.
Keywords: Montenegro; EU; Strategic Communcations; NATO; StratCom; Western Balkans

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 2. 2019
Date of submission: 24. 4. 2020
Date of defense: 28. 5. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/68762/podrobnosti

Files for download

    Last update: