Local currency as a tool for the development of the regional economy

Thesis title: Lokální měna jako nástroj rozvoje ekonomiky Broumovska
Author: Mrština, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
Předmětem práce je lokální měna a teorie peněz obecně. Popisuje historii a příklady fungujících lokálních měn ve světě i v České republice. Hodnotí dosavadní zkušenosti s českými lokálními měnami. Cílem práce je diskutovat vhodnost zavedení lokální měny v mikroregionu Broumovska. Kvalitativní výzkum formou hloubkových rozhovorů zkoumá názory odborníků i významných lokálních aktérů na možnost i formu doplňkové měny vhodné pro Broumovsko. V závěru práce shrnuje pozitiva i možná negativa, která by mohlo zavedení lokální měny na Broumovsku přinést.
Keywords: Lokální měny; Broumovsko; kulturní turismus; lokální kultura
Thesis title: Local currency as a tool for the development of the regional economy
Author: Mrština, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Tyslová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of this thesis is the local currency and the theory of money in general. It describes its history and gives examples of used local currencies in the world and in the Czech Republic as well. It evaluates the previous experience with Czech local currencies. The aim of this work is to discuss the suitability of implementing the local currency in the Broumov region. Qualitative research in the form of in-depth interviews examines the views of experts and important local actors on the possibility and form of a supplementary currency suitable for the Broumov region. At the end of the work it summarizes the positives and possible negatives that the implementing of the local currency in the Broumov region could bring.
Keywords: local culture; Local currencies; cultural tourism; Broumov region

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 2. 2020
Date of submission: 13. 5. 2020
Date of defense: 1. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72973/podrobnosti

Files for download

    Last update: