Strategic analysis of Huawei Technologies ( Czech) s.r.o

Thesis title: Strategická analýza okolí Huawei Technologies ( Czech) s.r.o
Author: Vu Hai, Duong
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Boukal, Petr
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je vypracovat strategickou analýzu společnosti Huawei Technologies (Czech) s.r.o. pomocí vybraných metod strategické analýzy. Tato bakalářská práce bude rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části budou popsány jednotlivé metody, které budou aplikovány v praktické části. Analýza makrookolí bude provedena pomocí PESTLE analýzy, a k analýze mikrookolí bude použitý Porterův model pěti sil. Jednotlivé příležitosti a hrozby následně budou zobrazeny přes SWOT analýzu a na závěr této práce bude vypracované doporučení pro společnost do budoucna.
Keywords: SWOT analýza; Strategická analýza ; Huawei ; PESTLE analýza; Porterův model pěti sil
Thesis title: Strategic analysis of Huawei Technologies ( Czech) s.r.o
Author: Vu Hai, Duong
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Boukal, Petr
Opponents: Mikan, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to create a strategy analysis of Huawei Technologies (Czech) s.r.o. by using selected methods to analyze. This bachelor’s thesis will contain a theoretical part and a practical part. The theoretical part will describe all methods that will be applied in practical part. The macroenvironment analysis will be based on PESTLE analysis, and Porter's five-force model will be used to analyze the microenvironment. All the opportunities and threats will be displayed according to the SWOT analysis and in the end of this bachelor’s thesis will be a recommendation for the company in the future.
Keywords: PESTLE analysis; Porter’s five forces framework; Strategy analysis; Huawei; SWOT analysis

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 12. 2019
Date of submission: 23. 9. 2020
Date of defense: 9. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72027/podrobnosti

Files for download

    Last update: