Reasons for involvement or non-involvement to the AISEC between Russian-speaking students

Thesis title: Důvody zapojení nebo nezapojení do práce AISEC u studentů VŠE rusky mluvících
Author: Fedchenko, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Surynek, Alois
Opponents: Fischerová, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
V současnosti se zapojení do dobrovolnických aktivit stává trendem. Pro dobrovolníky mzda není hlavním motivačním prostředkem na rozdíl od jiných aktivit. Tato bakalářská práce analyzuje a posuzuje důvody k zapojení se do neziskové studentské organizace AIESEC u rusky mluvících studentů Vysoké Školy Ekonomické v Praze. Dále také rozebírá stimulační nástroje, které podněcují člověka k činnosti v organizaci a zkoumá motivy k odchodu z ní. Potřebné informace byly získané formou dotazníků. Na závěr jsou shrnuté výsledky zjištění, které ukazují, že nejčastějšími motivy k zapojení jsou: získání užitečných kontaktů, touha pomáhat ostatním, vykonávání práce, která má smysl a možnost zapsat tuto zkušenost do životopisů.
Keywords: nezisková organizace; motivace; dobrovolnictví; dobrovolník; motivace k dobrovolnictví
Thesis title: Reasons for involvement or non-involvement to the AISEC between Russian-speaking students
Author: Fedchenko, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Surynek, Alois
Opponents: Fischerová, Martina
Thesis language: Česky
Abstract:
Engaging in volunteering is becoming a trend. For volunteers wages are not the main motivating resource than other activities. This bachelor thesis analyses and measures reasons for participation in non-profit student organization AIESEC between Russian-speaking students of the University of Economics in Prague. Furthermore, it is also dismantling of the motivating tools, which inspire people to activity in organisations and examines the motives for leaving. The necessary information was obtained in the form of questionnaires. In conclusion are summarized the results of the findings, which show that the most common motives for involvement are the acquisition of useful contacts, the desire to help others, to do work that has meaning and the ability to write this experience into resumes.
Keywords: volunteering; volunteer; non-profit organization; motivation for volunteering; motivation

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 10. 2019
Date of submission: 25. 8. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71400/podrobnosti

Files for download

    Last update: