-

Thesis title: Finanční analýza pojišťovny
Author: Kettnerová, Eva
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kovaříková, Jiřina
Opponents: Tesařová, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se týká finanční analýzy, jak obecné, tak i specifické pro pojišťovny. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá předmětem finanční analýzy, jejími metodami a specifiky užívanými v oblasti pojišťovnictví. V praktické části je teorie převedena do praxe, na příkladu dvou konkrétních pojišťoven.
Keywords: praktická finanční analýza; finanční ukazatele; pojišťovny; finanční analýza

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 9. 2006
Date of submission: 6. 9. 2006
Date of defense: 19. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3794/podrobnosti

Files for download

    Last update: