Analysis of long-term unemployment in the Olomoucký region in 2019

Thesis title: Analýza dlouhodobé nezaměstnanosti u zájemců o práci v Olomouckém kraji v roce 2019
Author: Chrudinová, Linda
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rotschedl, Jiří
Opponents: Čáp, Vilém
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Analýza dlouhodobé nezaměstnanosti u zájemců o práci v Olomouckém kraji v roce 2019“ se zabývala analýzou dlouhodobé nezaměstnanosti v daném kraji a roce. Cílem bylo především pomocí dotazníkového šetření u šestašedesáti uchazečů o práci v Olomouckém kraji odhalit důvody dlouhodobé nezaměstnanosti. V rámci teoretické části jsem se věnovala především problematice trhu práce a nezaměstnanosti. V části praktické jsem se zaměřila na popsání vývoje nezaměstnanosti v celé České republice, nadále pak s detailem na Olomoucký kraj. Největší pozornosti se pak dostalo samotné dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení. Z dotazníku vyplynulo, že dlouhodobá nezaměstnanost je komplexní záležitostí a zpravidla kombinací několika problémů, se kterými se klienti úřadu práce vypořádávají. Často je doprovázena sociálními, finančními a zdravotními problémy.
Keywords: trh práce; úřad práce; dlouhodobá nezaměstnanost
Thesis title: Analysis of long-term unemployment in the Olomoucký region in 2019
Author: Chrudinová, Linda
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rotschedl, Jiří
Opponents: Čáp, Vilém
Thesis language: Česky
Abstract:
The subject of my thesis „Analysis of long-term unemployment in the Olomoucký region in 2019“ was to analyze long-term unemployment in given region and year. The goal was to detect reasons for long-term unemployment conducting a suvey with sixty six job applicants in the Olomoucký region. In the theoretical part I raised the issue of labor market and unemployment itself. In the practical part I took interest in describing the development of unemployment in the Czech Republic and then focused primarly on the Olomoucký region. Most of my attention was then paid directly to the survey and its evaluation. The survey showed that long-term unemployment is a complex issue and usually a combination of more problems that the applicants of the labor office have to deal with. It is often accompanied by social, financial and health problems.
Keywords: labor market; long-term unemployment; Olomoucký region

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 9. 2019
Date of submission: 10. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71124/podrobnosti

Files for download

    Last update: