Analysis of european stock market

Thesis title: Analýza evropského akciového trhu
Author: Nečasová, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Čihák, Jakub
Opponents: Cingl, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaobírá cenovými bublinami na evropském akciovém trhu. Definuje cenové bubliny jako celek a zaobírá se jednotlivými fázemi vývoje cenové bubliny. Dále obsahuje výklad přístupů v cenovým bublinám, a to jak teoreticky, tak prakticky. Vybrané empirické metody jsou posléze aplikovány na burzovně obchodovatelný fond, jehož s podkladovým aktivem je index Euro Stoxx 50. Výsledkem je zhodnocení jednotlivých metod používaných na empirický výzkum cenových bublin. Na základě provedených testů docházím k závěru, že se na evropském akciovém trhu cenová bublina nenachází.
Keywords: B00; C4; C58; G40; G10
Thesis title: Analysis of european stock market
Author: Nečasová, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Čihák, Jakub
Opponents: Cingl, Lubomír
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with price bubbles on the European stock market. It defines price bubbles as a whole and deals with individual stages of price bubble development. It also contains a comprehensive interpretation of approaches in price bubbles, both theoretically and practically. Selected empirical methods are then applied to an exchange-traded fund, whose underlying asset is the Euro Stoxx 50 index. The result is an evaluation of individual methods used for empirical research of price bubbles. Based on the tests performed, I come to the conclusion that there is no price bubble in the European stock market.
Keywords: B00; C4; C58; G40; G10

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomická analýza
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 9. 2019
Date of submission: 19. 8. 2020
Date of defense: 14. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70864/podrobnosti

Files for download

    Last update: