Equity securities within the scope of Czech accounting regulations vs. IFRS

Thesis title: Majetkové cenné papíry v rozsahu českých účetních předpisů vs. IFRS
Author: Fišer, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Šindelář, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
V bakalářské práci budu porovnávat české účetní předpisy s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), přičemž se zaměřím na účtování a vykazování majetkových cenných papírů z pohledu investora, tak i emitenta. Tuto problematiku zpracuji nejprve z pohledu českého účetnictví a poté z pohledu mezinárodních účetních standardů. Toto porovnání podpořím praktickými příklady vykazování z jednotlivých účetních jednotek. Jednotlivé části této práce nakonec shrnu v komplexním porovnání.
Keywords: majetkové cenné papíry; akcie; podíly; odložená daň; cizí měna; FVTPL; FVTOCI
Thesis title: Equity securities within the scope of Czech accounting regulations vs. IFRS
Author: Fišer, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Šindelář, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
In this bachelor thesis I will compare Czech accounting regulations with International Financial Reporting Standards (IFRS), focusing on accounting and reporting of equity securities from the perspective of the investor and the issuer. I will deal with this issue first from the point of view of Czech accounting and then from the point of view of international accounting standards. I will support this comparison with practical examples of reporting from individual entities. Finally, I will summarize the individual parts of this thesis in the comprehensive comparison.
Keywords: deffered tax; equity securities; stocks; FVTOCI; shares; foreign exchange; FVTPL

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 12. 2019
Date of submission: 1. 6. 2020
Date of defense: 26. 6. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71969/podrobnosti

Files for download

    Last update: