Implementation and mangaing of Service desk in medium and large-sized businesses

Thesis title: Implementace a řízení Service desku ve středních a velkých společnostech
Author: Svatošová, Markéta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Růžička, Bohuslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na Service desk ve středních a velkých společnostech a na vytvoření návrhu Service desku v konkrétní společnosti. Práce nejprve předkládá teoretický základ, kde zasazuje pojem Service desk do kontextu rámců pro řízení ICT služeb, zejména z pohledu ITIL 4, který je v práci podrobně popsán. Pro porovnání popisuje i jiné rámce řízení ICT služeb. Dále shrnuje nejpopulárnější nástroje pro podporu řízení ICT služeb a jejich charakteristiky. Hlavní část práce se zabývá analýzou ICT služeb a fungováním Service desku v konkrétní společnosti. Hlavním cílem je navrhnout nový efektivnější Service desk s podporou nástroje pro řízení ICT služeb. Dále také navrhuje metriky a systém reportingu ke zlepšení měření a monitoringu Service desku. Účelem je zefektivnění fungování Service desku a zvýšení uživatelské spokojenosti.
Keywords: Service desk; řízení ICT služeb; ITIL; ICT služba
Thesis title: Implementation and mangaing of Service desk in medium and large-sized businesses
Author: Svatošová, Markéta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fortinová, Jana
Opponents: Růžička, Bohuslav
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis focuses on the Service desk in medium and large-sized businesses. First, it presents a theoretical base and characterizes the term Service desk in the context of IT service management frameworks, mostly ITIL 4, that is described in detail. Also, it presents some other frameworks to compare. The thesis also presents the most popular IT service management tools and their characteristics. The main part of the thesis focuses on the analysis of ICT services and the Service desk function in a specific company. The main goal of the thesis is to design a new, more effective Service desk with the support of IT service management tools. Also, it designs metrics and reporting system for better measuring and monitoring of the Service desk. The reason for this is to make the Service desk more effective and to improve user satisfaction.
Keywords: Service desk; IT Service Management; ITIL; IT Service

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 10. 2019
Date of submission: 24. 6. 2020
Date of defense: 5. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71001/podrobnosti

Files for download

    Last update: