Applying a crowdtesting approach using Amazon Mechanical Turk

Thesis title: Applying a crowdtesting approach using Amazon Mechanical Turk
Author: Kim, Alexey
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Kučera, Jan
Thesis language: English
Abstract:
The software development lifecycle concentrates on delivering a quality product so that the final customer can enjoy and use all the functionalities of the application. To make this possible, developers have to create and test their future products because no one wants to use UX unfriendly or bugged software. Software quality has always been an inseparable part of software development. Poorly tested software can not only be ugly, but it can be dangerous. As software solutions are becoming more complex, it is becoming more difficult to test these solutions. Crowdtesting is one of the many different approaches to make testing more efficient. Fifty years ago, the ideas that banking applications could be delivered in two months or that an online encyclopedia could be developed by 50,000 people simultaneously were no more than science fiction. Modern companies recognize crowdtesting as a reasonably priced method to test their products in a short period of time.The main goal of this thesis is to understand what value, opportunities, advantages and disadvantages could be provided by the Amazon Mechanical Turk crowdsourced testing platform from a work requestor’s perspective.
Keywords: crowdtesting; crowdsourced testing; crowdsourcing; on demand workforce; UX testing; online testing
Thesis title: Applying a crowdtesting approach using Amazon Mechanical Turk
Author: Kim, Alexey
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Doležel, Michal
Opponents: Kučera, Jan
Thesis language: English
Abstract:
Životní cyklus vývoje softwaru se zaměřuje na poskytování kvalitního produktu, aby si konečný uživatel mohl užívat a využívat všechny funkce aplikace. Aby to bylo možné, vývojáři musí vytvářet a testovat své budoucí produkty, protože nikdo nechce používat neintuitivní nebo rozbitou aplikaci. Kvalita softwaru byla vždy nedílnou součástí vývoje softwaru. Špatně otestovaný program může být nejen ošklivý, ale může být i nebezpečný. Vzhledem k tomu, že softwarová řešení stávají více komplexní, je obtížnější tato řešení testovat.Crowdtesting je jedním z mnoha různých způsobů, jak zefektivnit proces testování. Před padesáti lety si lidi ani nemohli představit, že by bankovní aplikace mohly být dodány za dva měsíce, nebo 50 000 lidí by současně vyvíjeli online encyklopedii. Podobné myšlenky se považovaly pouze za vědeckou fikci. Moderní společnosti považují crowdtesting za úspornou metodu pro testování svých produktů v krátkém časovém období.Hlavním cílem této práce je pochopit, jakou hodnotu, příležitosti, výhody a nevýhody by mohla poskytnout testovací platforma Amazon Mechanical Turk z pohledu zadavatele práce.
Keywords: crowdtesting; crowdsourced testing; crowdsourcing; online testování; pracovní síla na vyžádání; UX testování

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 9. 2019
Date of submission: 24. 6. 2020
Date of defense: 8. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70552/podrobnosti

Files for download

    Last update: