Application for managing and contacting candidates

Thesis title: Aplikace pro evidenci a kontaktování kandidátů
Author: Nguyen Trung, Hoa
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Palovská, Helena
Opponents: Pavlíček, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou vývojem interní aplikace pomocí pro evidenci a kontaktování kandidátů v konkrétní firmě. Frontend aplikace je stavěn na Oracle APEX technologii a backend řešený pomocí PL/SQL v Oracle databázi. Kandidátem se v této práci rozumí potencionální zaměstnanec pro tuto firmu. Cílem práce je detailně specifikovat požadavky na aplikaci, podle těchto požadavků vytvořit návrh aplikace a následně implementovat samotnou aplikaci. Při vývoji je použita metodika vodopádu a celý proces je zakončen ověřením aplikace u zadavatele.
Keywords: Oracle; PL/SQL; Správa kandidátů; Apex; Vodopád
Thesis title: Application for managing and contacting candidates
Author: Nguyen Trung, Hoa
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Palovská, Helena
Opponents: Pavlíček, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with internal application development for managing and contacting potential candidates for work positions in a specific company. Frontend of this application is based on Oracle APEX technology and backend is developed with PL/SQL in Oracle database. Its purpose is to describe in detail business requirements for the application, analyze it and design an appropriate solution then implement this solution. Development is driven by Waterfall methodology and at the end of the development process, the application is verified by contracting authority.
Keywords: Oracle; PL/SQL; Apex; Managing candidates; Waterfall

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 3. 2019
Date of submission: 24. 6. 2020
Date of defense: 6. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69297/podrobnosti

Files for download

    Last update: