Implementation and Delivery of Integrated IT Service Management solution using ServiceNow platform

Thesis title: Implementation and Delivery of Integrated IT Service Management solution using ServiceNow platform
Author: Kadesnikov, Aleksandr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Čáslavka, Jan
Thesis language: English
Abstract:
The main goal of this master thesis is to implement a solution for the integration of IT services management entities, which will facilitate the operational activities of IT support workers that are making sure that the proper level of IT services is delivered. And, more importantly, to implement such a solution that will allow to do it efficiently and be economically reasonable.The master thesis will consist of theoretical and practical parts. The theoretical part would describe the conceptual and technological background that is necessary to further understand and assess the value of the practical part. It will contain the following topics: Information systems, Cloud computing, IT Service Management, ServiceNow and integrations. The practical part would then provide the overview of the business environment, the analysis of the old utilized solution, based on which the proposal on the reimplementation would be presented and the new solution would be designed and developed. And last but not least, the new solution would be evaluated and compared to the existing one in terms of usability, cost saving and functionality. The secondary goal of this paper is to get more educated and experienced in all stages of ITSM integrated solutions delivery. Author sees this thesis as a big opportunity to improve his both business and technical abilities.
Keywords: IT Service Management; Integrations; ServiceNow
Thesis title: Implementace a Dodání integrovaného IT Service Management řešení pomocí platformy ServiceNow
Author: Kadesnikov, Aleksandr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Čáslavka, Jan
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této diplomové práce je implementace řešení pro integraci modulů správy IT služeb, které usnadní provozní činnosti pracovníků podpory IT, zajišťujích poskytování správné úrovně IT služeb. A co je důležitější, implementovat takové řešení, které to dovolí dělat efektivně a úsporně.Diplomová práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. Teoretická část popíše koncepční a technologické zázemí, které je nutné k dalšímu porozumění a posouzení hodnoty praktické části. Bude obsahovat následující témata: Informační systémy, Cloud computing, Správa IT služeb, ServiceNow a integrace. Praktická část by pak poskytla přehled podnikatelského prostředí, analýzu starého aktuálně používaného řešení, na základě kterého bude předložen návrh na reimplementaci a nové řešení bude navrženo a vyvinuto. A v neposlední řadě by nové řešení bylo zhodnoceno a srovnáno se stávajícím, z hlediska použitelnosti, úspory nákladů a funkčnosti.Sekundárním cílem této práce je získat více znalostí a zkušeností ve všech fázích dodání integrovaných ITSM řešení. Autor považuje tuto práci za velkou příležitost ke zlepšení svých obchodních a technických dovedností.
Keywords: Integrace; ServiceNow; IT Service Management

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 9. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 5. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70801/podrobnosti

Files for download

    Last update: