Marketing strategy of Česká spořitelna, a.s

Thesis title: Marketingová strategie společnosti Česká spořitelna, a.s
Author: Strnadová, Aneta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit marketingovou strategii České spořitelny, a.s. V první části se práce věnuje samotnému pojmu marketing, jeho definici a význam v dnešním světě. Je zde věnována pozornost marketingové a komerční komunikaci. Praktická část je zaměřena na současný stav České spořitelny, a.s. v bankovním sektoru, a především na její aktuální marketingovou strategii. Česká spořitelna, a.s. je zde porovnána se svojí konkurencí. Výsledky dotazníkového šetření ukázali, že většina klientů jsou s bankou spokojeni, ale i tak uvažují o přestupu ke konkurenci. Důvodem je především cena. Na základě získaných informací a dat vznikla doporučení a návrhy do budoucna, kterých, ale mnoho není.
Keywords: Marketingová strategie; Marketing; Česká spořitelna
Thesis title: Marketing strategy of Česká spořitelna, a.s
Author: Strnadová, Aneta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Postler, Milan
Opponents: Průša, Přemysl
Thesis language: Česky
Abstract:
The objective of this thesis is to describe and evaluate the marketing strategy of Česká spořitelna, a.s. First part is about marketing, the definition and what it means in an actual modern world. Next part is focused on marketing and commercial communication. The practical part is mainly about Česká spořitelna, a.s. and its position in the banking market. Česká spořitelna, a.s. is compared with its main and well-known competitors.Results of the survey show that clients of Česká spořitelna are very satisfied with the bank, however, some of them are thinking about one of the less costly competitors. In the end, there are recommendations and suggestions for the future based on the survey.
Keywords: Česká spořitelna; Marketing strategy; Marketing

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 7. 2019
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 14. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70210/podrobnosti

Files for download

    Last update: