Agile approaches in business analysis

Thesis title: Agilní přístupy v business analýze
Author: Smysl, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Řepa, Václav
Opponents: Královec, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je věnovaná částečné re-definici pojmu business analýza, kdy na ni nahlíží jako na jeden proces, který se skládá z činností vykonávaných v oblasti business analýzy v tradičním slova smyslu (kam patří strategické plánování či poznáváni a modelování business procesů), ale zároveň sahá až k IT business analýze, tedy činnostem z oblasti systémové analýzy a vývoje software. Snahou práce je také ukázat, že tyto činnosti nejsou vlastní pouze roli business analytika, ale také rolím dalším.Práce poskytuje krátký úvod do historie a příčin vzniku agilních přístupů k vývoji software. Na základě analýzy několika vybraných přístupů jsou identifikovány principy agility. Tyto pak slouží k rozpoznání změn, které jsou důsledkem aplikace agilních přístupů na výkon business analýzy. Jelikož je v tradičních zdrojích role business analytika často chybějící, dochází k definici odpovědností této role v agilních přístupech.Poslední část práce využívá nabyté znalosti a aplikuje je na oblast business analýzy v existující organizaci, která aplikuje agilní přístupy. Zde dochází k identifikaci vybraných nedostatků procesu business analýzy a zároveň navržení doporučení, jak je řešit.Závěr práce shrnuje poznatky a identifikuje možný další rozvoj této práce, primárně k aplikaci principů agility na celou organizaci.
Keywords: agilita; Scrum; vývoj software; Business analýza; Agile
Thesis title: Agile approaches in business analysis
Author: Smysl, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Řepa, Václav
Opponents: Královec, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is dedicated to partial re-definition of the traditional concept of business analysis. Here, it is being perceived as a process that is composed of activities performed in both – the traditional business analysis area (creation of business process models, strategic planning and business development), but also in the IT business analysis, which is concerned with the software development and application related modeling. This way of understanding of the term is taken to ensure the holistic approach. The thesis also stresses awareness of the fact that activities of the business analysis are being performed by all kinds of roles in an organization.The thesis provides a brief introduction into the history and reasons of origin of the Agile approaches. By analyzing the agile software development approaches the agile principles are identified. These then serve as a basis for description of the business analysis within the Agile approaches. The role of the business analyst within the Agile approaches is defined as it is often perceived as non-existing or confusing.In the summary of the thesis, the main principles of agility are described, their impact on business analysis and also some areas for further development – mainly aiming for creation of a framework that could put the agile principles to the broader usage within the organization.
Keywords: Business analysis; Software development; Agility; Agile; Scrum

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 12. 2018
Date of submission: 25. 6. 2020
Date of defense: 6. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/67932/podrobnosti

Files for download

    Last update: