Analysis of the impacts of Brexit on the UK economy

Thesis title: Analýza dopadů Brexitu na ekonomiku Velké Británie
Author: Málek, Matyáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Hinčica, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce analyzuje dopady Brexitu na ekonomiku Velké Británie. Popisuje vývoj evropské integrace od 2. poloviny 20. století a zabývá se rolí, jež Velká Británie v evropské integraci hrála. Pomocí metod analýzy a syntézy se snaží potvrdit, či vyvrátit hypotézu, že Brexit ekonomice Velké Británie jako celku uškodí.
Keywords: Brexit; EU; Velká Británie
Thesis title: Analysis of the impacts of Brexit on the UK economy
Author: Málek, Matyáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bolotov, Ilya
Opponents: Hinčica, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis analyzes the effects of Brexit on the UK economy. It describes the development of European integration since the second half of the 20th century and deals with the role that the United Kingdom played in European integration. Using methods of analysis and synthesis, it seeks to confirm or refute the hypothesis that Brexit will harm the UK economy as a whole.
Keywords: Brexit; EU; UK

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 6. 2019
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69962/podrobnosti

Files for download

    Last update: