Trade and economic relations between Kazakhstan and Italy

Thesis title: Obchodní a ekonomické vztahy Kazachstánu a Itálie
Author: Lobyntseva, Xeniya
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Křenková, Eva
Opponents: Hinčica, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá obchodními a ekonomickými vztahy mezi Kazachstánem a Itálií. Práce je složena z třech kapitol. V první kapitole jsou popsány socioekonomické a demografické údaje jednotlivých zemí, jako jsou rozloha a struktura obyvatelstva a zároveň i makroekonomické ukazatelé. Druhá kapitola je zaměřena na spolupráci států v rámci institucí, vzájemný zahraniční obchod mezi zeměmi a zahraniční investice v Kazachstánu. Třetí kapitola obsahuje informace, týkající se přítomnosti italských společností na území Kazachstánu, dále je podrobně analyzovaná italská společnost Eni S.p.A. Cílem práce je prozkoumat obchodní vztahy Kazachstánu a Itálie za účelem analýzy vývoje obchodní výměny a přílivu italských zahraničních investic do Kazachstánu a určit přítomnost italských podniků na území Kazachstánu v jiných odvětvích, než je těžba ropy a plynu.
Keywords: Itálie; makroekonomické ukazatele; zahraniční investice; Kazachstán; Eni S.p.A.
Thesis title: Trade and economic relations between Kazakhstan and Italy
Author: Lobyntseva, Xeniya
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Křenková, Eva
Opponents: Hinčica, Vít
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis deals with trade and economic relations between Kazakhstan and Italy. The thesis consists of three chapters. The first chapter describes the socio-economic and demographic data of each country, such as their area and population structure, as well as macroeconomic indicators. The second chapter focuses on cooperation between states within institutions, mutual foreign trade between countries and foreign investments in Kazakhstan. The third chapter contains information concerning the presence of Italian companies in the territory of Kazakhstan, as well as a detailed analysis of the Italian company Eni S.p.A. The aim of this thesis is to examine the trade relations between Kazakhstan and Italy in order to analyse the development of trade exchange and the inflow of Italian foreign investments into Kazakhstan and determine the presence of Italian companies in Kazakhstan in sectors other than oil and gas extraction.
Keywords: Eni S.p.A.; Italy; macroeconomic indicators; Kazakhstan; foreign investments

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2018
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/66825/podrobnosti

Files for download

    Last update: