Prospects of the economic cooperation between EU and Georgia

Thesis title: Perspektivy hospodářské spolupráce EU - Gruzie
Author: Pirtskhalaishvili, Guram
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sato, Alexej
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce hodnotí vývoj vzájemných hospodářských vztahů mezi Evropskou unií a Gruzií po podpisu asociační dohody v roce 2014, jejíž nedílnou součástí je dohoda o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu. Cílem práce je prokázat, zda Gruzie je úspěšná v plnění svých závazků vyplývajících z asociační dohody, zda zavedení zóny volného obchodu vedlo k oboustrannému prokazatelnému navýšení obchodních toků a zda příliv přímých zahraničních investic do Gruzie se po podpisu asociační dohody prokazatelně zvýšil.
Keywords: Asociační dohoda; DCFTA; EU; Gruzie
Thesis title: Prospects of the economic cooperation between EU and Georgia
Author: Pirtskhalaishvili, Guram
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sato, Alexej
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis evaluates the development of mutual economic relations between the European Union and Georgia after signing of the Association Agreement in 2014, and its important part: deep and comprehensive free trade area. The aim of the thesis is to prove whether Georgia is successful in fulfilling its obligations under the Association Agreement, whether the introduction of a free trade area has led to a mutually demonstrable increase in trade flows and whether the inflow of foreign direct investments into Georgia has significantly increased after signing the Association Agreement.
Keywords: Georgia; Association agreement; DCFTA; EU

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Trade

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2017
Date of submission: 26. 6. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63318/podrobnosti

Files for download

    Last update: