Analysis of the ČEZ, a.s., Financial Performance and Its Effect on the Stock Price

Thesis title: Analýza finančního zdraví a vlivu na cenu veřejně obchodované společnosti ČEZ, a.s
Author: Riesenfeld, Čestmír
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Neumaierová, Inka
Opponents: Machová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza finančního zdraví a výkonnosti Skupiny ČEZ, a.s., a vyhodnocení vlivu této výkonnosti na vývoj ceny akcie. Finanční výkonnost je měřena na základě schopnosti tvorby ekonomického zisku (EVA) a dílčí vlivy jsou analyzovány prostřednictvím INFA. Odhad nákladů vlastního kapitálu je vypočten na základě stavebnicové metody INFA, CAPM modelem s daty specifickými pro Skupinu ČEZ a modelem CAPM s daty reprezentující odvětví zveřejněné Damodaranem. Dále finanční analýza užila syntetických modelů (rychlý test, IN05 a Altmanův). Na základě užití korelace a jednoduché lineární regrese bylo zjištěno, že na vývoj ceny má vliv vývoj ekonomického zisku při odhadech nákladů s použitím dat z kapitálového trhu. Při růstu ekonomického zisku o jednu miliardu korun vzroste cena akcie o 13,7 Kč.
Keywords: INFA; Kapitálové trhy; Syntetické modely; Skupina ČEZ; Ekonomický zisk (EVA)
Thesis title: Analysis of the ČEZ, a.s., Financial Performance and Its Effect on the Stock Price
Author: Riesenfeld, Čestmír
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Neumaierová, Inka
Opponents: Machová, Veronika
Thesis language: Česky
Abstract:
The Master´s Thesis analyzes financial performance of ČEZ, a.s., and its effect on the stock price. The financial performance is measured by an ability to produce economic value added (EVA). Partial effects of this ability are measured by performance indicator diagnostic system INFA. The estimations of costs of equity are based on modular model INFA, CAPM model with specific company data and CAPM model with average sector data by Damodaran. The bankruptcy models are used also. Due to correlation and linear regression, the EVA containing costs of equity based on capital markets data affects the stock price. The growth of EVA by 1 billion CZK causes the rise of ČEZ, a.s., stock price by 13,7 CZK.
Keywords: ČEZ Group; Economic Value Added (EVA); INFA; Capital Markets; Bankruptcy Models

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 2. 2020
Date of submission: 23. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73253/podrobnosti

Files for download

    Last update: