Goodwill in IFRS and consolidation difference in Czech accounting regulations

Thesis title: Goodwill v IFRS vs. konsolidační rozdíl v českých účetních předpisech
Author: Varkalová, Světlana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Zelenka, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou goodwillu podle IFRS a konsolidačního rozdílu podle českých účetních předpisů. Rozebere specifické situace a jejích dopad na goodwill, resp. Konsolidační rozdíl. Bude pracovat s konsolidovanou účetní závěrkou. Metodická část práce se zaměřuje na podrobný popis jednotlivých faktoru, problému a specifik. Praktická část potom obsahuje vlastní aplikaci těchto specifik a rozdílu na vybraných firmách.
Keywords: IFRS; Goodwill; Konsolidovaná účetní závěrka; České účetní předpisy
Thesis title: Goodwill in IFRS and consolidation difference in Czech accounting regulations
Author: Varkalová, Světlana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vašek, Libor
Opponents: Zelenka, Vladimír
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of goodwill according to IFRS and the consolidation difference according to Czech accounting regulations. It analyzes specific situations and their impact on goodwill or Consolidation difference. It will work with consolidated financial statements. The methodological part of the work focuses on the detailed description of the relevant individual factors, problems and specific aspects. The practical part then contains the actual application of these specific aspects and differences in the selected companies.
Keywords: IFRS; Goodwill; Consolidated financial statements; Czech accounting regulations

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 12. 2019
Date of submission: 23. 8. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71953/podrobnosti

Files for download

    Last update: