Analysis of Public Transport in Mladá Boleslav

Thesis title: Analýza MHD v Mladé Boleslavi
Author: Jandová, Věra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Podzimek, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je analýza městské hromadné dopravy ve městě Mladá Boleslav. Práce je rozdělena do dvou základních částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a definice, které se týkají dopravy a městské hromadné dopravy obecně. Druhá část je zaměřena na analýzu městské hromadné dopravy města. Na základě výsledků analýzy jsou v poslední části shrnuty návrhy a opatření, které by mohly pomoci ke zkvalitnění systému MHD v Mladé Boleslavi.
Keywords: Doprava; Městská hromadná doprava; Mladá Boleslav
Thesis title: Analysis of Public Transport in Mladá Boleslav
Author: Jandová, Věra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Podzimek, David
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of the Master‘s thesis is to analyze the public transport in the city of Mladá Boleslav. The thesis is divided into two basic parts, theoretical and practical. The theoretical part explains the basic concepts and definitions related to transport and public transport in general. The second part is focused on the analysis of public transport of the town. Based on the results of the analysis, the last part summarizes proposals and measures that could help improve the public transport system in Mladá Boleslav.
Keywords: Transport; Public transport; Mladá Boleslav

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 6. 2020
Date of submission: 25. 8. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73524/podrobnosti

Files for download

    Last update: