-

Thesis title: Transformace bankovního systému Čínské lidové republiky v kontrastu se světovým bankovním rozvojem
Author: Wartlik, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bakulová, Stanislava
Opponents: -
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na analýzu dosavadního vývoje bankovnictví Čínské lidové republiky, jeho současnou podobu a perspektivy dalšího vývoje. Zahrnuje také osvětlení ostatních oblastí čínského finančního systému i hospodářství jako celku, a to v oblastech relevantních pro popis bankovnictví. V kontextech je věnována pozornost dosavadním poznatkům světové bankovní teorie a jejich aplikaci ve specifických podmínkách nejlidnatější ekonomiky světa, která si i přes tržní reformy snaží zachovat některé aspekty socialistického systému. V neposlední řadě pak práce obsahuje rozbor vlivu některých čínských reformních postupů na světovou ekonomiku.
Keywords: bankovnictví; Čína

Information about study

Study programme: Hospodářská politika a správa/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 9. 2006
Date of submission: 6. 9. 2006
Date of defense: 11. 9. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3805/podrobnosti

Files for download

    Last update: