Market analysis of KEB service providers in the field of parcel shipments

Thesis title: Rozbor trhu poskytovatelů KEB služeb v oblasti přeprav balíkových zásilek
Author: Křikava, Rostislav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Kolář, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rozborem aktuální situace na tuzemském trhu přepravy balíkových zásilek, který byl ovlivněn rozšířením nemoci COVID-19. Cílem práce je porovnat situaci na tomto trhu před a během nouzového stavu. Současně si práce dává za cíl zhodnocení spokojenosti zákazníků s konkrétními poskytovateli kurýrních, expresních a balíkových služeb a srovnat poskytované služby těchto společností. Samotný výzkum se skládá ze dvou částí. Vlastní testování bylo prováděného formou dotazníkového šetření a formou tzv. mystery shoppingu, kdy byl proveden nákup na náhodně vybraných e-shopech, u kterých bylo možné objednání dovozu zásilky s danými společnostmi. Na těchto dvou částech je následně proveden rozbor a vzájemné porovnání.
Keywords: KEB poskytovatelé; Kurýr; Zásilka; balík; e-commerce; B2C
Thesis title: Market analysis of KEB service providers in the field of parcel shipments
Author: Křikava, Rostislav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Kolář, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is looking into an analysis of the current situation on the domestic market of parcel transport which was affected by the spread of the disease COVID-19. The goal of this diploma thesis is to compare the situation on this market before and during the state of emergency and at the same time the thesis goal is to evaluate customer satisfaction with specific providers of courier, express and parcel services and to compare the services provided by these companies. The research itself consists of two parts. The actual testing was carried out in the form of a questionnaire survey and in the form of so-called mystery shopping where purchases were made at randomly selected e-shops where it was possible to order the transportation of a shipment with these companies. An analysis and mutual comparison are then performed on these two parts.
Keywords: Courier; parcel; e-commerce; B2C; CEP providers; shipment

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 18. 2. 2020
Date of submission: 2. 9. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72661/podrobnosti

Files for download

    Last update: