Economic comparison of vehicles with different propulsions used for parcel delivery

Thesis title: Ekonomické srovnání distribuce zásilek vozidly s různými druhy pohonu
Author: Mikeš, Daniel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Kot, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je ekonomické srovnání vozidel s různými druhy pohonu určených pro distribuci zásilek. Jako vhodná vozidla jsou vybrány skříňové užitkové automobily s požadovanou nosností, objemem ložného prostoru a dojezdem dostupné na českém trhu. Ekonomické srovnání se skládá z nákladů na pořízení vozidla, pohonné hmoty, pojištění, údržbu a legislativních nákladů. Vozidla jsou pro potřeby analýzy rozdělena do kategorií dle pohonů a porovnávána pro tři různé denní nájezdy. Pro porovnání jsou využity průměrné hodnoty každé kategorie. Pro všechny okruhy je nejvýhodnější kategorií nafta. Výstup této diplomové práce může pomoci poskytovatelům KEB služeb v rozhodování o pohonu vozidel určených k distribuce zásilek.
Keywords: skříňové užitkové automobily; porovnání nákladů; pohony
Thesis title: Economic comparison of vehicles with different propulsions used for parcel delivery
Author: Mikeš, Daniel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Novák, Radek
Opponents: Kot, Josef
Thesis language: Česky
Abstract:
Goal of the Master´s Thesis is economic comparison of vehicles with different propulsions used for parcel delivery. Suitable vehicles available on the Czech market are chosen according to their loading capacity, size and range. Economic comparison is based on fuel costs, insurance cost, legislative fees and cost and maintance of the automobile. Vehicles are split by their propulsions into different categories and compared for three different day ranges. Average figures of each category are compared. For all three radiuses diesel propulsion is the most economical. Output of this Master´s Thesis can help logistic operators decide which propulsion is the best for parcel delivery.
Keywords: furgon vans; cost comparison; propulsions

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 1. 2020
Date of submission: 3. 9. 2020
Date of defense: 16. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72064/podrobnosti

Files for download

    Last update: