Valuation of animals in the zoo

Thesis title: Oceňování zvířat v zoologických zahradách
Author: Kuličková, Tereza
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Svoboda, Michal
Opponents: Dvořáková, Dana
Thesis language: Česky
Abstract:
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na problematiku oceňování zvířat a jejich účtování v zoologických zahradách v České republice, a to nejen na základě českých účetních předpisů, ale i na základě Mezinárodních účetních standardů. V rámci práce se představuje zoologická zahrada jako instituce, následně jsou uvedeny základní informace o příspěvkových organizacích, jejich vzniku, hospodaření a financování. Na závěr byly popsány metody oceňování a účtování zvířat ve dvou zoologických zahradách, a to Zoologická zahrada Praha a Zoologická a botanická zahrada Plzeň.
Keywords: zoologická zahrada; oceňování; příspěvková organizace
Thesis title: Valuation of animals in the zoo
Author: Kuličková, Tereza
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Svoboda, Michal
Opponents: Dvořáková, Dana
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of valuation and accounting of the animals in zoos in the Czech republic, both by Czech legislation and international financial reporting standards. Within the thesis, the zoos are introduced as an institution, followed by basic information about contributory organizations, their origin management and financing. At the end the methods of valuation and accounting of animals in two zoos were described, namely the Prague zoo and the Pilsen zoological and botanical garden.
Keywords: zoo; valuation; contributory organization

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 11. 2019
Date of submission: 14. 9. 2020
Date of defense: 15. 9. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71587/podrobnosti

Files for download

    Last update: