Business plan for a hospitality digital content distribution service

Thesis title: Business plan for a hospitality digital content distribution service
Author: Jíra, Pavel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Tyll, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this thesis is to explore a business plan for a video streaming service aimed at hospitality customers. The theoretical part reviews available literature on writing business plans and selects methods applicable for use in this business case. The practical part of the thesis sets the vision for the startup in the contemporary market context and explores the external environment of the proposed startup, estimating its perspective competitive position, necessary capabilities, and key concerns for achieving profitability.
Keywords: Business plan; digital content; distribution service; hospitality
Thesis title: Poodnikatelský záměr - distribuce digitálního obsahu pro ubytovací zařízení
Author: Jíra, Pavel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pernica, Karel
Opponents: Tyll, Ladislav
Thesis language: English
Abstract:
Cílem práce je sestavit podnikatelský záměr pro službu poskytování videa prostřednictvím streamování B2B zákazníkům v pohostinství. Teoretická část práce shrnuje postupy vypracování podnikatelského záměru z odborné literatury a vybírá vhodné pro použití v kontextu streamovací služby. Praktická část stanoví vizi pro podnikání, zkoumá současné tržní prostředí a hodnotí možnou budoucí pozici podniku v konkurenčním prostředí, nutné schopnosti a klíčové faktory pro dosažení ziskovosti.
Keywords: Podnikatelský záměr; lineární obsah; distribuční služba; pohostinství

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Business Administration/Corporate Finance and Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 5. 2020
Date of submission: 13. 9. 2020
Date of defense: 6. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73869/podrobnosti

Files for download

    Last update: