Influencer marketing on social network Instagram focused on generation Z

Thesis title: Influencer marketing na sociální síti Instagram zaměřený na generaci Z
Author: Stryzhevska, Kateryna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dvořáková, Michaela
Opponents: Szabó, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Se zvýšením počtu influencerů na sociální síti Instagram a posílením jejich vlivu na sledující vzrostla významnost použití influencer marketingu jako nového nástroje marketingové komunikace, a to zejména při cílení na generaci Z. Vzhledem k nedávnému vzniku influencer marketingu a neustálým změnám v této oblasti existuje málo odborných publikací a výzkumů na toto téma. Cílem této bakalářské práce bylo poskytnout doporučení společnostem ohledně efektivního využití influencer marketingu jako nástroje propagace jejich produktů pro cílovou skupinu generace Z. Praktická část práce se zabývala provedením výzkumu o vnímání influencer marketingu, který měl formu dotazníkového šetření. Výsledky analýzy ukázaly na to, které typy influencerů jsou nejvhodnější při cílení na generace Z, jaké faktory podporují úspěch propagace a jak zveřejňování sponzorství v příspěvcích influencerů ovlivní generaci Z.
Keywords: generace Z; Instagram; marketing na sociálních sítích; influencer marketing
Thesis title: Influencer marketing on social network Instagram focused on generation Z
Author: Stryzhevska, Kateryna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dvořáková, Michaela
Opponents: Szabó, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
With the increasing number of influencers on Instagram social network and the strengthening of their influence on their followers, the importance of using influencer marketing as a new tool of marketing communication has increased, especially in targeting a Generation Z. Due to recent developments in influencer marketing and permanent changes there are few professional publications and researches on this topic. The aim of this bachelor thesis was to provide recommendations to companies regarding the effective use of influencer marketing as a tool to promote their products for the target group of Generation Z. The practical part of the work dealt with the research in the form of a questionnaire survey on the perception of influencer marketing. The results of the analysis showed which types of influencers are most suitable for targeting the Z generation, what factors support the success of the promotion and how the Z generation will be affected by the publication a sponsorship of content.
Keywords: Instagram; generation Z; influencer marketing; social media marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 3. 2020
Date of submission: 23. 9. 2020
Date of defense: 13. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72935/podrobnosti

Files for download

    Last update: