Evaluation of an Investment Project Effectiveness

Thesis title: Hodnocení efektivnosti investičního projektu
Author: Kolář, Jan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Machek, Ondřej
Opponents: Javůrek, Otakar
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investičního projektu. Cílem je zhodnotit efektivnost nákupu a provozu magnetické rezonance prostřednictvím ekonomického modelu a vyhodnotit vybrané varianty financování. V teoretické části jsou uvedeny metody hodnocení efektivnosti, vybrané varianty financování a analýza rizik. V praktické části bude zhodnocena efektivnost a zdroj financování a jeho dopady na konkrétní investiční projekt.
Keywords: ROI; IRR; MR; ACGR; Cashflow
Thesis title: Evaluation of an Investment Project Effectiveness
Author: Kolář, Jan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Machek, Ondřej
Opponents: Javůrek, Otakar
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis is focused on evaluation of effectivity of investment project. It aims to evaluate effectivity of purchase and operation of magnetic resonance device through the economic model and analyse particular financing options. In the theoretical part, effectivity evaluation methods, particular financing options and risk analysis are described. In the practical part, economic effectivity and the source of financing, including its influence on a particular investment project, are analysed.
Keywords: MR; ROI; IRR; Cashflow; ACGR

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 1. 2020
Date of submission: 23. 9. 2020
Date of defense: 9. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72113/podrobnosti

Files for download

    Last update: