Brand Sentimental Analysis

Thesis title: Sentimentální analýza značky
Author: Kwolek, David
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Machek, Martin
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je shrnout poznatky o sentimentální analýze jako moderní metodě marketingového výzkumu a aplikovat jí na obchodní značce. První část práce obsahuje teoretické znalosti o značkách a jejich procesu řízení. Dále je obsahem teoretické části práce úsek věnující se jednotlivým zdrojům dat na internetu. V poslední řadě se teoretická část práce věnuje problematice sentimentální analýzy. Následně jsou v metodologické části představeny cíle a metody zpracování výzkumu. Obsahem poslední částí práce je představení systému SentiOne, který je pro tyto účely použit. Následně se praktická část zabývá aplikací metod sentimentální analýzy na značky Garnier a Nivea s cílem zkoumat úroveň jejich sentimentu v online prostoru a blíže analyzovat sentiment značky Garnier.
Keywords: Značka; Průzkum trhu; Marketingový výzkum; Garnier; Sentimentální analýza
Thesis title: Brand Sentimental Analysis
Author: Kwolek, David
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Machek, Martin
Opponents: Kincl, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of the thesis is to summarize knowledge about sentimental analysis as a modern method of marketing research and apply it on brand analysis. The first part of the thesis contains theoretical knowledge about brands and the brand equity model. The theoretical part further contains a section dedicated to individual sources of marketing data on the internet. Finally, the theoretical part of the thesis is dedicated to problematic of sentimental analysis. The following part of the thesis, the methodical part, presents goals and methods of conducted research. Lastly, the practical part presents the SentiOne system that will be used for the research purposes. Main theme of the practical part is the use of sentimental analysis on Garnier and Nivea brands with objective of researching the level of brand’s sentiment in online environment and to reseach Garnier’s sentiment to a deeper extent.
Keywords: Marketing research; Sentiment analysis; Brand; Market research; Garnier

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 12. 2019
Date of submission: 23. 9. 2020
Date of defense: 13. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/72041/podrobnosti

Files for download

    Last update: