The influence of the primary group on students' purchasing decision making

Thesis title: Vliv primárních skupin na kupní rozhodování studentů
Author: Fomina, Sofiya
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je analýza vlivu primárních skupin, především rodičů a kamarádů, na kupní rozhodování studentů. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny základní pojmy potřebné pro správné pochopení zmíněné problematiky. Součástí této práce je rovněž kvantitativní analýza dat získaných z dotazníkového šetření a odpovědí na položené výzkumné otázky. Provádí se i hodnocení významnosti a charakterizace vlivů na základě získaných informací.
Keywords: nákupní chování; studenti; spotřební chování; marketing; primární skupiny
Thesis title: The influence of the primary group on students' purchasing decision making
Author: Fomina, Sofiya
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zamazalová, Marcela
Opponents: Vávra, Oldřich
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyze the influence of the primary group, mainly parents and friends, on students' purchasing decision making. The theoretical part describes and explains the basic concepts required for a correct understanding of the mentioned problem. This thesis also includes a quantitative analysis of data obtained from the questionnaire and answering the research questions. Based on the information collected, characterization and evaluation of the significance of the influences mentioned above are also performed.
Keywords: buying behavior; students; primary group; consumer behavior; marketing

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 10. 2019
Date of submission: 23. 9. 2020
Date of defense: 13. 10. 2020
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71393/podrobnosti

Files for download

    Last update: