Tax evasion and tax optimization in connection with accounting

Thesis title: Daňové úniky a daňová optimalizace v souvislosti s účetnictvím
Author: Hoang, Hoa Dieu
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Šindelář, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice daňové optimalizace a daňových úniků právnických osob a jejich vlivu na účetnictví a finanční výkazy. Práce se nejdříve zabývá propojením účetnictví a daní a transformací účetního výsledku hospodaření na základ daně. Druhá část se věnuje jednotlivým metodám daňové optimalizace a nejčastějším způsobům daňových úniků. V této kapitole je řešena i role mezinárodních organizací, které se na legální či nelegální daňové optimalizaci podílí. Třetí a zároveň poslední část práce rozebírá opatření, která se využívají v boji proti daňovým únikům a účetním podvodům.
Keywords: podvody; Daňová optimalizace; daňové úniky; účetní výsledek hospodaření; daňové ráje; převodní ceny
Thesis title: Tax evasion and tax optimization in connection with accounting
Author: Hoang, Hoa Dieu
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Šindelář, Michal
Thesis language: Česky
Abstract:
The focus of this diploma thesis is tax optimization and tax evasion of legal entities with emphasis on their impact on accounting and financial reporting. The first part of this thesis describes the relationship between accounting and tax, and the transformation of profit or loss from Income statement to tax base. The second chapter covers methods of tax optimization and the most used methods of tax evasion. This chapter also illustrates the role of international financial companies in tax avoidance. The third and last part of this thesis provides examples of measures used against tax evasion and accounting frauds.
Keywords: frauds; Tax optimization; tax evasion; profit or loss; tax haven; transfer pricing

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 5. 2020
Date of submission: 8. 12. 2020
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73267/podrobnosti

Files for download

    Last update: