Accounting and taxes in tourism

Thesis title: Účetnictví a daně v cestovním ruchu
Author: Lísková, Jana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou cestovního ruchu v daních a účetnictví. Shrnuje základní pojmy a definice použité v cestovním ruchu, ukazuje historický vývoj turismu ve světě i v České republice a legislativu upravující oblast cestovního ruchu. Pojednává o dani z příjmů právnických i fyzických osob a zmíněny jsou i cestovní náhrady a benefity. U daně z přidané hodnoty je důraz kladen na zvláštní režim DPH u cestovní služby. U účetnictví cestovního ruchu je přiblíženo účetní zachycení operací v cizí měně, zprostředkování prodeje zájezdů a zálohy. A v neposlední řadě je ukázán způsob výpočtu kalkulace zájezdů u různých typů cestovního ruchu. Krátce byl shrnut i dopad pandemie na účetní transakce a odvětví cestovního ruchu jako takové, především cestovní kanceláře a cestovní agentury. Práci doplňuje mnoho názorných příkladů a tabulek, popřípadě grafů.
Keywords: účtování o zprostředkování prodeje zájezdů; COVID-19; daň z přidané hodnoty; cestovní ruch; zvláštní režim pro cestovní službu; daň z příjmů; účetnictví v cestovním ruchu; cestovní kancelář; cestovní agentura; kurzové rozdíly
Thesis title: Accounting and taxes in tourism
Author: Lísková, Jana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Černý, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis is dedicated to the specifics of taxation and accounting in tourism. It examines basic concepts and definitions used in tourism, shows historical development of tourism in the world and the Czech Republic as well as legislation regulating tourism. It discusses corporate and personal income tax and also mentions travel allowances and benefits. Value added tax emphasises the special regime for travel service. Accounting in the tourism industry focuses on transactions such as exchange differences, accounting for trips sales arrangements and advances. And last but not least it outlines calculation of tour prices in different types of tourism. Impact of the pandemic on accounting transactions as well as tourism industry itself, especially on travel agencies and travel agents, was also briefly summarized. The thesis is accompanied by several examples, tables, optionally graphs.
Keywords: tourism; value added tax; special regime for travel service; income tax; accounting in tourism; travel agency; travel agent; exchange differences; accounting for trips sales arrangements; COVID-19

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 5. 2020
Date of submission: 10. 12. 2020
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73312/podrobnosti

Files for download

    Last update: