Exchange rate differences between foreign currencies as it pertains to czech accounting regulations and International financial reporting standards

Thesis title: Kurzové rozdíly z pohledu českých účetních předpisů a IFRS
Author: Šotolová, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá kurzovými rozdíly z pohledu českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Je v ní popsán moment účtování a vykázání kurzových rozdílů, způsob výběru měnového kurzu a vypořádání s konkrétními cizoměnovými položkami. Jedna z částí práce je věnována interpretacím Národní účetní rady a v poslední části se nachází srovnání rozdílů mezi účtováním podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Problematika kurzových přepočtů je ilustrována na ukázkových příkladech.
Keywords: cizí měna; kurzový rozdíl; funkční měna; směnný kurz; Mezinárodní standardy účetního výkaznictví; zákon o účetnictví; vykazování
Thesis title: Exchange rate differences between foreign currencies as it pertains to czech accounting regulations and International financial reporting standards
Author: Šotolová, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis will discuss exchange rate differences between foreign currencies as it pertains to Czech accounting regulations and International financial reporting standards. It will explain the date of a transaction, reporting of the exchange difference and, the process of determining the exchange. One part of my paper is devoted to the interpretation of the National Accounting Counsel. The last part compares differences in accounting between Czech regulations and International Reporting Standards. These differences will be illustrated through specific examples.
Keywords: accounting law; foreign currency; reporting; exchange rate differences; functional currency; exchange rate; International Financial Reporting Standards

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 8. 2020
Date of submission: 18. 12. 2020
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73778/podrobnosti

Files for download

    Last update: