Impact of development of CNG, LNG and LPG fueled mobility on excise collection in Czech Republic.from 2020 to 2030

Thesis title: Dopad rozvoje CNG, LNG a LPG mobility na výběr spotřební daně v České republice v letech 2020-2030
Author: Krajzl, Dominik
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kůt, Petr
Opponents: Škoda, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Využívání nových technologií s sebou vždy přináší změny, které ovlivní dosavadní chod fungování společnosti a mohou tak ovlivnit státní rozpočet. Stejně tak je tomu s využíváním a rozvojem mobility na alternativní paliva. V rámci této práce jsou vybrána a zpracována plynná alternativní paliva, konkrétně CNG, LNG a LPG. Mobilita využívající CNG, LNG a LPG je rozvíjející se odvětví, která napomáhá zlepšování ovzduší a životního prostředí, a má i v budoucnu co nabídnout. V České republice je tato alternativní mobilita zahrnuta v rámci Národního akčního plánu čisté mobility, jakožto čistší varianta, která substituuje dosud nejvíce využívané pohonné hmoty, jako jsou benzín a nafta. V této bakalářské práci je na základě předpovědí jednotlivých scénářů vývoje stanovena spotřeba CNG, LNG, LPG, benzínu a nafty do roku 2030. Tato spotřeba je následně vyčíslena v podobě spotřební daně, jakožto jedné z částí příjmů státního rozpočtu. Cílem této práce je stanovení dopadu rozvoje CNG, LNG a LPG mobility na výběr spotřební daně, na základě rozdílu možných variant predikovaného vývoje. Výsledkem této práce je vyčíslení poklesu výběru spotřební daně v roce 2025 o více než 933 milionů Kč, a v roce 2030 o více než 4,7 miliardy Kč. Tato práce poskytuje vodítko pro výhled příjmů státního rozpočtu a může tak sloužit jako doplňující materiál při sestavování a predikování státního rozpočtu v letech 2020-2030.
Keywords: rozvoj mobility; alternativní paliva; CNG, LNG a LPG mobilita; životní prostředí; Národní akční plán čisté mobility; výběr spotřební daně
Thesis title: Impact of development of CNG, LNG and LPG fueled mobility on excise collection in Czech Republic.from 2020 to 2030
Author: Krajzl, Dominik
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kůt, Petr
Opponents: Škoda, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Application of new technologies always brings changes upon existing society; therefore, it can affect the state budget. The same changes are reflected in usage and development of alternative fuels used in mobility. This work focuses on alternative gas fuels, specifically on CNG, LNG and LPG. Mobility functioning on CNG, LNG and LPG is being developed to mitigate air pollution and to help the environment in the future. This alternative way of transport is included in National Action Plan for Clean Mobility in Czech Republic and aims for substitution of the most commonly used fuels, such as petrol and naphtha. In this bachelor thesis I am presenting assumed consumption of CNG, LNG, LPG, petrol and naphtha until year 2030, based on particular forecast scenarios. The assumed consumption is then quantified in a form of excise, which is included in the state budget. Main goal of this paper is to determine how can development of CNG, LNG and LPG fueled mobility impact excise collection. This assumption is based on different varieties of predicted development. Final result of this work is enumeration of excise collection in Czech Republic, which will decrease by more than 933 million CZK in year 2025 and more than 4,7 billion CZK in year 2030. This work offers a guideline for the Czech Republic state budget revenues and can be used as a complementary material in compilation and prediction of the state budget from 2020 to 2030.
Keywords: CNG, LNG and LPG mobility; environment; National Action Plan for Clean Mobility; mobility development; excise collection; alternative fuels

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 4. 2020
Date of submission: 17. 12. 2020
Date of defense: 10. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73145/podrobnosti

Files for download

    Last update: