Car Industry and Electromobility

Thesis title: Automobilový průmysl a elektromobilita
Author: Sodomová, Aneta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Prchal, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá elektromobilitou, jakožto významnou součástí automobilového průmyslu. Cílem práce je zjištění postojů zákazníků k elektromobilům. Literární rešerše práce se zabývá tématem elektromobility jako takové, charakteristikou zákazníků a dalšími souvisejícími pojmy jako nabíjecí infrastruktura, ekologie či zdroje elektřiny. Aplikační část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který slouží ke zpracování cíle práce za pomocí výzkumných otázek. Závěr aplikační části zobrazuje hodnotové křivky jako součást jednoho z nástrojů strategie modrého oceánu, a to sestavené na základě zákaznických preferencí a aktuální nabídky vybrané auto-mobilové firmy, zobrazené v obrazu strategie.
Keywords: elektromobil; elektromobilita; postoj; zákazník
Thesis title: Car Industry and Electromobility
Author: Sodomová, Aneta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Dvořák, Jiří
Opponents: Prchal, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis concerns topic of electromobility as a significant part of the car industry. The aim of the thesis is to find out the customers’ attitude towards electric vehicles. The literature research defines the electromobility as itself, the characteristics of customers and other related terms such as charging infrastructure, ecology, or electricity resources. The application part is dedicated to quantitative research which is necessary for fulfilling the aim of the thesis, also with help of research questions. The final chapter of the application part shows the value curves, as one of the tools of the blue ocean strategy that are constructed on basis of customer preferences and current offer of the chosen car manufacturer, all shown in strategy canvas.
Keywords: electric vehicle; electromobility; attitude; customer

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 3. 2019
Date of submission: 17. 12. 2020
Date of defense: 4. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/69214/podrobnosti

Files for download

    Last update: