Accounting and Tax Specifics of Individual Entrepreneur in the Czech Republic and Germany

Thesis title: Účetní a daňové souvislosti individuálního podnikatele v ČR a SRN
Author: Vantuchová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Jurka, Robert
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na účetní a daňové souvislosti individuálního podnikatele v České republice a Spolkové republice Německo. Informuje o povinnostech individuálního podnikatele již od zahájení své činnosti. Poté si klade za cíl vymezit, jakým způsobem dojde ke zdanění jeho příjmů v obou státech, rovněž jako srovnat jeho povinnosti k systému sociálního pojištění. Dále je uvedeno, za jakých okolností by se individuální podnikatel mohl stát účetní jednotkou, a je vymezena účetní legislativa těchto zemí včetně předpokladů a zásad, jež by musel respektovat. Součástí práce je také praktický příklad.
Keywords: daň z příjmů fyzických osob; Česká republika; individuální podnikatel; Německo
Thesis title: Accounting and Tax Specifics of Individual Entrepreneur in the Czech Republic and Germany
Author: Vantuchová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müllerová, Libuše
Opponents: Jurka, Robert
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis deals with accounting and tax practices of an individual entrepreneur in the Czech Republic and Germany. It aims to inform about their obligations right from the start of their business, as well as compare how their income is taxed in both countries. Social insurance participation is also discussed. Moreover, the paper specifies under what circumstances cash basis accounting needs to be changed to accrual accounting.
Keywords: personal income tax; Czech Republic; Germany; individual entrepreneur

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 19. 5. 2020
Date of submission: 27. 12. 2020
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73366/podrobnosti

Files for download

    Last update: