Specifics of book market accounting

Thesis title: Specifika účetnictví knižního trhu
Author: Skácelová, Karolína
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Roubíčková, Jaroslava
Opponents: Marková, Kristýna
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje problematice účetnictví knižního trhu. Cílem práce je charakterizovat knižní trh, přiblížit životní cyklus výrobku a následně vysvětlit jednotlivá specifika daného účetnictví. První část práce se zabývá současným stavem trhu, největšími společnostmi, preferencemi zákazníků i predikcí do budoucna. Následovat bude část druhá, která představí životní cyklus výrobku a jeho jednotlivé části. Závěrečná část se soustředí na konkrétní specifika, která rozebírá na ukázkových příkladech.
Keywords: velkoobchod; maloobchod; kalkulace; licence; garanční záloha; nakladatelství; kniha
Thesis title: Specifics of book market accounting
Author: Skácelová, Karolína
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Roubíčková, Jaroslava
Opponents: Marková, Kristýna
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of book market accounting. The aim of this thesis is to characterize the book market, to approach the life cycle of the product and to explain each specific of the accounting. The first part deals with current state of the market, largest companies, customer preferences and predictions for the future. Than will follow the second part, which will present the life cycle of the product and its individual parts. The final part focuses on concrete specifics, which will be analyse oby examples.
Keywords: book; publishing house; wholesale; retail; calculation; licence; advance

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 29. 6. 2020
Date of submission: 30. 12. 2020
Date of defense: 5. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73642/podrobnosti

Files for download

    Last update: