Financial and strategic analysis of a selected company

Thesis title: Finanční a strategická analýza vybraného podniku
Author: Rýdlová, Sylvie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Hrudka, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem diplomové práce je zpracování finanční a strategické analýzy společnosti Dealer A v časovém období 2014 – 2018. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na metodickou a praktickou. Metodická část se orientuje na vymezení předmětu a významu finanční a strategické analýzy. Finanční analýza obsahuje její uživatele, zdroje a využívané ukazatele. V rámci strategické analýzy je hodnoceno vnější a vnitřní okolí společnosti prostřednictvím analýzy okolí a analýzy vnitřních zdrojů a schopností. Součástí praktické části je aplikace představených ukazatelů a metod a porovnání výsledků s konkurenční společností. V závěru jsou shrnuty výsledky provedených analýz a zhodnocena celková finanční situace společnosti.
Keywords: Finanční analýza; strategická analýza; autorizovaná dealerská síť značky ŠKODA
Thesis title: Financial and strategic analysis of a selected company
Author: Rýdlová, Sylvie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Staňková, Anna
Opponents: Hrudka, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to perform financial and strategic analysis of the company Dealer A in the period 2014 – 2018. The thesis is divided into two parts: methodical and practical. The methodical part focuses on the definition of the subject and the importance of financial and strategic analysis. The financial analysis contains its users, resources and used indicators. In the part of strategic analysis, the external and internal environment of the company is assessed through analysis of the environment and analysis of internal resources and capabilities. The practical part includes the application of the presented indicators and methods and comparison of results with the competitor. In the closing chapter, the results of financial and strategic analysis are summarized and the overall financial situation of the company is evaluated.
Keywords: Financial analysis; strategic analysis; authorised dealer’s network of SKODA

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Corporate Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2019
Date of submission: 6. 1. 2021
Date of defense: 28. 1. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/70748/podrobnosti

Files for download

    Last update: