Problems related to the transition of students from high school to university

Thesis title: Problémy súvisiace s prechodom študentov zo SŠ na VŠ
Author: Kubačková, Karolína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Krpálková Krelová, Katarína
Opponents: Vacínová, Tereza
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalárska práca sa venuje problémom, ktoré súvisia s prechodom študentov zo strednej školy na vysokú školu. Práca má teoreticko-analytický charakter. Cieľom bakalárskej práce je v kontexte dotazníkového prieskumu zistiť, s akými konkrétnymi problémami sa študenti stretávali pri prechode zo strednej školy na vysokú. Na základe zistených skutočností práca v závere predkladá návrhy a odporučenia pre prax.
Keywords: stredná škola; úspešnosť; neúspešnosť; problémy; vysoká škola
Thesis title: Problémy související s přechodem studentů ze SŠ na VŠ
Author: Kubačková, Karolína
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Krpálková Krelová, Katarína
Opponents: Vacínová, Tereza
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje problémům, které souvisejí s přechodem studentů ze střední školy na vysokou školu. Práce má teoreticko-analytický charakter. Cílem bakalářské práce je v kontextu dotazníkového průzkumu zjistit, s jakými konkrétními problémy se studenti setkávali při přechodu ze střední školy na vysokou. Na základě zjištěných skutečností práce v závěru předkládá návrhy a doporučení pro praxi.
Keywords: problémy; úspěšnost; střední škola; vysoká škola; neúspěšnost
Thesis title: Problems related to the transition of students from high school to university
Author: Kubačková, Karolína
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Krpálková Krelová, Katarína
Opponents: Vacínová, Tereza
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problems related to the transition of students from high school to university. The work has a theoretical-analytical character. The aim of the bachelor's thesis is in the context of a questionnaire survey to find out what specific problems students encountered during the transition from high school to university. Based on the findings, in the end the work presents suggestions and recommendations for practice.
Keywords: high school; university; success; failure; problems

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Vzdělávání v ekonomických předmětech
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Economic Teaching Methodology

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 10. 2019
Date of submission: 7. 1. 2021
Date of defense: 11. 2. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/71386/podrobnosti

Files for download

    Last update: