Data Governance for Small and Medium-Sized Enterprises

Thesis title: Řízení datové analytiky nejen v malých a středních podnicích
Author: Špryslová, Veronika
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Potančok, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato závěrečná práce MBA programu Data & Analytics for Business Management se zabývá strategickým řízením dat a datové analytiky v malých a středních podnicích, datovou architekturou, řízením datové kvality a dalšími souvisejícími oblastmi označovanými jako Data Governance. Cílem práce bylo navrhnout rámec Data Governance aktivit, které mohou být s relativně malou vstupní investicí vykonávány i v malých a středních podnicích a přispívat k produkci kvalitních, relevantních a důvěryhodných analytických výstupů, a tyto aktivity ukázat na praktických příkladech. V závěru jsou na základě již implementovaných či alespoň částečně implementovaných aktivit shrnuty a zhodnoceny zkušenosti z implementace a ekonomické i mimoekonomické přínosy. Odkrytí a následné sjednocení do té doby nekonzistentně definovaných pojmů a metrik je pouze jedním z přínosů zavedení základních procesů pro strategické řízení dat, které vedlo k lepšímu porozumění podnikové a datové strategii podniku a usměrnilo aktivitu zaměstnanců.
Keywords: řízení datové analytiky; řízení dat; datová architektura; datová kvalita; business intelligence; správa dat
Thesis title: Data Governance for Small and Medium-Sized Enterprises
Author: Špryslová, Veronika
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Potančok, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This MBA thesis describes Data Governance framework for the SME sector, including Data Architecture, Data Quality Assurance and other related topics. The main objective was to propose a Data Governance framework and specific activities which can with little to no investment improve the quality, relevancy and trustworthiness of analytical outputs in companies from the SME sector. It shows how such companies can benefit from a set of fundamental Data Governance processes. Improvement of company alignment and focus through reviewing and synchronizing the business terms and metrics definition as well as the strategy itself is just one example of such benefit.
Keywords: Data Management; Data Governance; Data Architecture; Data Quality; Business Intelligence

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 12. 2020
Date of submission: 10. 1. 2021
Date of defense: 12. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75568/podrobnosti

Files for download

    Last update: