Efficient management of a mini-brewery

Thesis title: Efektivní řízení minipivovaru
Author: Pejsar, Martin
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Hampl, Mojmír
Thesis language: Česky
Abstract:
V rodině provozujeme již více než dva roky minipivovar. Cílem závěrečného projektu je seznámit se s důvody a vznikem společnosti, analyzovat model řízení minipivovarů obecně, analyzovat proces výroby a prodeje piva a navrhnout možnosti jeho zefektivnění a jisté optimalizace. Hlavní částí práce je tvorba analytických výstupů a reportingu dle dostupných dat, které pomůžou zefektivnit celkový výrobní a následný prodejní proces pivovaru. Cílem práce je rovněž prezentovat všechny relevantní zkušenosti s řízením malých organizací v daném segmentu trhu.
Keywords: Minipivovar; Report; Data; Proces výroby; Plánování; Prodejní kanály
Thesis title: Efficient management of a mini-brewery
Author: Pejsar, Martin
Thesis type: Závěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
Supervisor: Pour, Jan
Opponents: Hampl, Mojmír
Thesis language: Česky
Abstract:
We have been running a mini-brewery in the family for more than two years. The aim of the final project is to get acquainted with the reasons and the origin of the company, to analyze the management model of mini-breweries in general, to analyze the process of production and sale of beer and to suggest possibilities for its streamlining and certain optimization. The main part of the work is the creation of analytical outputs and reporting according to available data, which will help streamline the overall production and subsequent sales process of the brewery. The aim of the work is also to present all relevant experience with the management of small organizations in a given market segment.
Keywords: Sales channels; Forecasting; Data; Mini-brewery; Dashboard; Production process

Information about study

Study programme: Data & Analytics for Business Management
Type of study programme: Celoživotní vzdělávání studijní program
Assigned degree: MBA
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 12. 2020
Date of submission: 26. 1. 2021
Date of defense: 12. 3. 2021
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75566/podrobnosti

Files for download

    Last update: